Philippine Bible Society

Sunday Prayer

Sumagot si Jesus, “Pakatandaan ninyo: ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan.
-Juan 8:34, Magandang Balita Biblia (MBBTAG)