Philippine Bible Society

SATURDAY Scriptures

Hindi nagiging matuwid sa harap ng Diyos ang kahit sino dahil sa pagsunod sa Law, kasi ang ginagawa ng Law, pinapalam lang sa atin na nagkasala tayo.
-Romans 3:20, Pinoy Version (PVNT)
All day long I praise you and proclaim your glory.
-Psalm 71:8, Good News Translation (GNT)