Philippine Bible Society

SATURDAY Scriptures

Sana i-guide kayo ng Panginoon para mas maintindihan nyo pa ang pagmamahal ng Diyos at maging matatag kayo gaya ni Christ.
-2 Thessalonians 3:5, Pinoy Version (PVNT)
Higit sa lahat, magmahalan kayo nang tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan.
-1 Pedro 4:8, Magandang Balita Biblia (MBBTAG)