Philippine Bible Society

SUNDAY Prayer

Siya’y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa kanya’y tapat at totoo.
Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya, kanyang tinutugon, at kung nagigipit hinahango sila.
-Mga Awit 145:18-19, Magandang Balita Biblia (MBBTAG)