Philippine Bible Society

SATURDAY Scriptures

Hear me, Lord, when I call to you! Be merciful and answer me!
-Psalm 27:7, Good News Translation (GNT)

Ang pinakadakilang pagmamahal ay makikita sa pag-aalay ng sariling buhay ng isang tao para sa mga kaibigan.
John 15:13, Pinoy Version (PVNT)