Philippine Bible Society

SUNDAY Prayer

Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay, na ipinangako ng Panginoon[a] sa mga umiibig sa kanya.
-Santiago 1:12, Magandang Balita Biblia (MBBTAG)