Philippine Bible Society

SUNDAY Prayer

Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayo’y inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay nang matagal.
-Deuteronomio 30:19, Magandang Balita Biblia (MBBTAG)