Philippine Bible Society

Saturday Scriptures

Ang pinakadakilang pagmamahal ay makikita sa pag-aalay ng sariling buhay ng isang tao para sa mga kaibigan.
-John 15:13, Pinoy Version (PVNT)

I have complete confidence in the gospel; it is God’s power to save all who believe, first the Jews and also the Gentiles.
-Romans 1:16, Good News Translation (GNT)