Philippine Bible Society

Prayer Sunday

Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan;
sino pa ba ang aking katatakutan?
Si Yahweh ang muog ng aking buhay,
sino pa ba ang aking kasisindakan?
-Mga Awit 27:1, Magandang Balita Biblia (MBBTAG)