Philippine Bible Society

Saturday Scriptures

Ito ang utos ko, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pagmamahal ay makikita sa pag-aalay ng sariling buhay ng isang tao para sa mga kaibigan.
-John 15:12-13, Pinoy Version (PVNT)

Then I heard the Lord say, “Whom shall I send? Who will be our messenger?” I answered, “I will go! Send me!”
-Isaiah 6:8, Good News Translation (GNT)