Philippine Bible Society

Sunday Prayer

Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan.
-Mga Awit 1:6, Magandang Balita Biblia (MBBTAG)