Philippine Bible Society

Prayer Sunday

Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman.
1 Juan 2:17, Magandang Balita Biblia (MBBTAG)