Philippine Bible Society

Scriptures Saturday

Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabibigat na pasanin at bibigyan ko kayo ng pahinga.
-Matthew 11:28, Pinoy Version (PVNT)
Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh,
ay mas mainam kaysa mayamang panay hirap naman ang kalooban.
-Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG)

#SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners