Philippine Bible Society

Scriptures Saturday

Ngayong tinuturing na tayong matuwid sa harap ng Diyos dahil sa faith natin, maayos na ang relationship natin sa Diyos dahil sa Panginoon nating si Jesus Christ.

-Romans 5:1, Pinoy Version (PVNT)

Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo.

– Marcos 12:30 Magandang Balita Biblia (MBBTAG)

 

#SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners