Philippine Bible Society

Scriptures Saturday

Purihin si Yahweh!
Dapat na purihin ng lahat ng bansa.
Siya ay purihin
ng lahat ng tao sa balat ng lupa!
Mga Awit 117:1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG)
Kaya ipagtapat nyo sa isa’t-isa ang mga kasalanan nyo at ipag-pray nyo ang isa’t isa, para gumaling kayo. Mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid.
– James 5:16 Pinoy Version (PVNT)