Philippine Bible Society

Bilib Ako (Philippine Bible Society Theme Song) Lyrics

Mayron ako nito, binabasa ko to,
Maghapon, magdamag, nagbababad ako,
Ang mga aral ay tinataglay, pinapamuhay,
Bilib ako sa Bibliya ko.
Cool na cool sadya, sosyal, banal, astig ang porma,
Di-kinahihiya kahit saan kasa-kasama
ang aking Bibliya sa buhay ko ang tanging mapa
Bilib ako sa Bibliya ko.
Bilibako, Biliba ko.Bilib ako sa Bibliya ko
Mga salita nito sa buhay ko ang nagpabago,
Bilib ako sa Bibliya ko
.
Cool na cool sadya, sosyal, banal, astig ang porma,
Di-kinahihiya kahit saan kasa-kasama
ang aking Bibliya sa buhay ko ang tanging mapa
Bilib ako sa Bibliya ko.
Bilib ako, bilib ako.. Bilib ako sa Bibliya ko
Mga salita nito sa buhay ko ang napagbago
Bilib ako sa Bibliya ko
Maraming salamat sa naglilimbag,
Sa kanilang mga pagpapagal, damang-dama ang pagmamahal,
Philippine Bible Society!
(Bilib ako, bilib ako, Bilib ako, bilib ako. Bilib ako, bilib ako)
Bilib ako, bilib ako, Bilib ako sa Bibliya ko.
Mga salita nito sa buhay ko ang nagpabago.. Bilib ako sa Bibliya ko!
Bilibako, bilib ako.Bilib ako sa Bibliya ko
Mga salita nito sa puso ko ang nagpabago.. Bilib ako sa Bibliya ko!
Bilib na bilib na bilib na bilib, Bilib ako sa Bibliya ko… (4x)
 
Download the MP3 here: 

I am a Bible Ambassador because I believe that the Bible can help people a lot. And knowing the Bible, people come in touch with the Lord Jesus Christ.

Most Rev. Broderick Pabillo, D.D.
Most Rev. Broderick Pabillo, D.D.Apostolic Administrator, Achdiocese of Manila

Gusto kong makipag-fellowship sa kanila, masaya sa Philippine Bible Society kapag may mga (membership) meetings.  Gusto ko rin madagdagan knowledge ko... yung opportunity makapag.distribute ng Biblia sa maraming tao at magamit ako ng Panginoon. Pangatlo ay yung ma.bless din ako and be a blessing to many people.

Ptra. Dolores “Loy” Fulgencio
Ptra. Dolores "Loy" FulgencioAnnual PBS Member

It's an honor and a privilege for me to support the Philippine Bible Society - to reach out to the unreachable people by giving Bibles not only in the Philippines but the whole world.

Ptra. Nina Vergara
Ptra. Nina VergaraAnnual PBS Member