Philippine Bible Society

Bilib Ako (Philippine Bible Society Theme Song) Lyrics

Mayron ako nito, binabasa ko to,
Maghapon, magdamag, nagbababad ako,
Ang mga aral ay tinataglay, pinapamuhay,
Bilib ako sa Bibliya ko.
Cool na cool sadya, sosyal, banal, astig ang porma,
Di-kinahihiya kahit saan kasa-kasama
ang aking Bibliya sa buhay ko ang tanging mapa
Bilib ako sa Bibliya ko.
Bilibako, Biliba ko.Bilib ako sa Bibliya ko
Mga salita nito sa buhay ko ang nagpabago,
Bilib ako sa Bibliya ko
.
Cool na cool sadya, sosyal, banal, astig ang porma,
Di-kinahihiya kahit saan kasa-kasama
ang aking Bibliya sa buhay ko ang tanging mapa
Bilib ako sa Bibliya ko.
Bilib ako, bilib ako.. Bilib ako sa Bibliya ko
Mga salita nito sa buhay ko ang napagbago
Bilib ako sa Bibliya ko
Maraming salamat sa naglilimbag,
Sa kanilang mga pagpapagal, damang-dama ang pagmamahal,
Philippine Bible Society!
(Bilib ako, bilib ako, Bilib ako, bilib ako. Bilib ako, bilib ako)
Bilib ako, bilib ako, Bilib ako sa Bibliya ko.
Mga salita nito sa buhay ko ang nagpabago.. Bilib ako sa Bibliya ko!
Bilibako, bilib ako.Bilib ako sa Bibliya ko
Mga salita nito sa puso ko ang nagpabago.. Bilib ako sa Bibliya ko!
Bilib na bilib na bilib na bilib, Bilib ako sa Bibliya ko… (4x)
 
Download the MP3 here: