Philippine Bible Society

BALITA (National Bible Week Theme Song) Lyrics

Kailan ba mababago ang mga headline sa dyaryo
kundi patayan ay kurakot o eskandalo. Wala na nga bang pag-asa
di na ba mababasa ano nang ginagawa ng isang tulad ko at tulad mong nananampalataya sa Maykapal, laging naniniwala sa pagmamahal
at laging mayroong Diyos na siyang gumagabay. Kung mayroong malasakit, sumabay sa aking pag-awit sama-samang ihayag na may pag-asa pa.
 
Para sa Iyo ay babasahin ko at itatanim sa aking sarili ang pag-ibig Mo.
Para sa mundo, ibabahagi ko ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo.
Dahil sa iyong pagpapakasakit magandang balitang pag-ibig
walang hanggang pag-asa, salita Mo ay ibabahagi ko.
 
Hinding hindi magsasawa na bubulay-bulayin ang Iyong banal na salita tanging pag-asa namin, salita Niyo’y aming ipapamuhay magiging inspirasyon para makita Ka nila sa buhay namin Panginoon. Patuloy kong ibabahagi ang banal na kasulatan
na mayroong kapatawaran sa kabila ng kasalanan, may pag-asa pa dito
sa magulong mundo ito’y matatagpuan lamang sa Inyo Hesu-Kristo.
Katotohanan at hustisya sa Bibliya makikita. Siyang tunay na magpapalaya sa bayan. Mayroon pang pag-asa kung mananalig ang masa, tara na kailangan Niya ang tulad ko at tulad mong nananampalataya sa Maykapal, laging naniniwala sa pagmamahal, at laging mayroong Diyos na siyang gumagabay. Kung mayroong malasakit, sumabay sa aking pag-awit sama-samang ihayag na may pag-asa pa.
 
Para sa Iyo ay babasahin ko at itatanim sa aking sarili ang pag-ibig Mo.
Para sa mundo, ibabahagi ko, kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo.
Dahil sa iyong pagpapakasakit magandang balita ng pag-ibig
walang hanggang pag-asa, salita Mo ay ibabahagi ko.
 
Para sa Iyo ay babasahin ko at itatanim sa aking sarili ang pag-ibig Mo.
Para sa mundo, ibabahagi ko, kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo.
Oh Kristo sa iyong pagpapakasakit, magandang balita ng pag-ibig,
walang hanggang pag-asa salita Mo ay ibabahagi ko.
Hinding-hindi magsasawang bubulay-bulayin ang Iyong banal na salita tanging
pag-asa namin, salita Niyo’y aming ipapamuhay magiging inspirasyon,
para Makita Ka nila sa buhay namin Panginoon,.ang pag-ibig Mo.
 

I am a Bible Ambassador because I believe that the Bible can help people a lot. And knowing the Bible, people come in touch with the Lord Jesus Christ.

Most Rev. Broderick Pabillo, D.D.
Most Rev. Broderick Pabillo, D.D.Apostolic Administrator, Achdiocese of Manila

Gusto kong makipag-fellowship sa kanila, masaya sa Philippine Bible Society kapag may mga (membership) meetings.  Gusto ko rin madagdagan knowledge ko... yung opportunity makapag.distribute ng Biblia sa maraming tao at magamit ako ng Panginoon. Pangatlo ay yung ma.bless din ako and be a blessing to many people.

Ptra. Dolores “Loy” Fulgencio
Ptra. Dolores "Loy" FulgencioAnnual PBS Member

It's an honor and a privilege for me to support the Philippine Bible Society - to reach out to the unreachable people by giving Bibles not only in the Philippines but the whole world.

Ptra. Nina Vergara
Ptra. Nina VergaraAnnual PBS Member