Philippine Bible Society

BALITA (Lyrics)

Kailan ba mababago ang mga headline sa dyaryo kundi patayan ay kurakot o eskandalo. Wala na nga bang pag-asa di na ba mababasa ano nang ginagawa ng isang tulad ko at tulad mong nananampalataya sa may Kapal, laging naniniwala sa pagmamahal at laging mayroong Diyos na siyang gumagabay. Kung mayroong malasakit, sumabay sa aking pag-awit sama-samang iahayag na may pag-asa pa.
Para sa Iyo, ay babasahin ko at itatanim sa aking sarili ang pag-ibig Mo. Para sa mundo, ibabahagi ko, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa iyong pagpapakasakit magandang balita ng pag-ibig walang hanggang pag-asa, salita Mo ay ibabahagi ko.
Hinding hindi magsasawang bulaybulayin, ang Iyong banal na salita tanging pag-asa namin, salita Niyo’y aming ipapamuhay magiging inspirasyon, para makita ka nila sa buhay naming Panginoon. Patuloy kong ibabahagi ang banal na kasulatan na mayroong kapatawaran sa kabila ng kasalanan, may pag-asa pa dito sa magulong mundo ito’y matatagpuan lamang sa Inyo HesuKristo.
Katotohanan at hustisya sa Bibliya makikita. Siyang tunay na magpapalaya sa bayan. Mayroon pang pag-asa kung mananalig ang masa, tara na kailangan Niya ang tulad ko at tulad mong nananampalataya sa may Kapal, laging naniniwala sa pagmamahal, at laging mayroong Diyos na siyang gumagabay. Kung mayroong malasakit, sumabay sa aking pag-awit sama-samang iahayag na may pag-asa pa.
Para sa Iyo, ay babasahin ko at itatanim sa aking sarili ang pag-ibig Mo. Para sa mundo, ibabahagi ko, kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa iyong pagpapakasakit magandang balita ng pag-ibig walang hanggang pag-asa, salita Mo ay ibabahagi ko.
 
Para sa Iyo, ay babasahin ko at itatanim sa aking sarili ang pag-ibig Mo. Para sa mundo, ibabahagi ko, kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Oh Kristo sa iyong pagpapakasakit, magandang balita ng pag-ibig, walang hanggang pag-asa salita Mo ay ibabahagi ko.
Hinding hindi magsasawang bulaybulayin, ang Iyong banal na salita tanging pag-asa namin, salita Niyo’y aming ipapamuhay magiging inspirasyon, para makita ka nila sa buhay naming Panginoon. Ang pag-ibig Mo.