Philippine Bible Society

BALITA (Lyrics)

Kailan ba mababago ang mga headline sa dyaryo kundi patayan ay kurakot o eskandalo. Wala na nga bang pag-asa di na ba mababasa ano nang ginagawa ng isang tulad ko at tulad mong nananampalataya sa may Kapal, laging naniniwala sa pagmamahal at laging mayroong Diyos na siyang gumagabay. Kung mayroong malasakit, sumabay sa aking pag-awit sama-samang iahayag na may pag-asa pa.
Para sa Iyo, ay babasahin ko at itatanim sa aking sarili ang pag-ibig Mo. Para sa mundo, ibabahagi ko, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa iyong pagpapakasakit magandang balita ng pag-ibig walang hanggang pag-asa, salita Mo ay ibabahagi ko.
Hinding hindi magsasawang bulaybulayin, ang Iyong banal na salita tanging pag-asa namin, salita Niyo’y aming ipapamuhay magiging inspirasyon, para makita ka nila sa buhay naming Panginoon. Patuloy kong ibabahagi ang banal na kasulatan na mayroong kapatawaran sa kabila ng kasalanan, may pag-asa pa dito sa magulong mundo ito’y matatagpuan lamang sa Inyo HesuKristo.
Katotohanan at hustisya sa Bibliya makikita. Siyang tunay na magpapalaya sa bayan. Mayroon pang pag-asa kung mananalig ang masa, tara na kailangan Niya ang tulad ko at tulad mong nananampalataya sa may Kapal, laging naniniwala sa pagmamahal, at laging mayroong Diyos na siyang gumagabay. Kung mayroong malasakit, sumabay sa aking pag-awit sama-samang iahayag na may pag-asa pa.
Para sa Iyo, ay babasahin ko at itatanim sa aking sarili ang pag-ibig Mo. Para sa mundo, ibabahagi ko, kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa iyong pagpapakasakit magandang balita ng pag-ibig walang hanggang pag-asa, salita Mo ay ibabahagi ko.
 
Para sa Iyo, ay babasahin ko at itatanim sa aking sarili ang pag-ibig Mo. Para sa mundo, ibabahagi ko, kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Oh Kristo sa iyong pagpapakasakit, magandang balita ng pag-ibig, walang hanggang pag-asa salita Mo ay ibabahagi ko.
Hinding hindi magsasawang bulaybulayin, ang Iyong banal na salita tanging pag-asa namin, salita Niyo’y aming ipapamuhay magiging inspirasyon, para makita ka nila sa buhay naming Panginoon. Ang pag-ibig Mo.

I am a Bible Ambassador because I believe that the Bible can help people a lot. And knowing the Bible, people come in touch with the Lord Jesus Christ.

Most Rev. Broderick Pabillo, D.D.
Most Rev. Broderick Pabillo, D.D.Apostolic Administrator, Achdiocese of Manila

Gusto kong makipag-fellowship sa kanila, masaya sa Philippine Bible Society kapag may mga (membership) meetings.  Gusto ko rin madagdagan knowledge ko... yung opportunity makapag.distribute ng Biblia sa maraming tao at magamit ako ng Panginoon. Pangatlo ay yung ma.bless din ako and be a blessing to many people.

Ptra. Dolores “Loy” Fulgencio
Ptra. Dolores "Loy" FulgencioAnnual PBS Member

It's an honor and a privilege for me to support the Philippine Bible Society - to reach out to the unreachable people by giving Bibles not only in the Philippines but the whole world.

Ptra. Nina Vergara
Ptra. Nina VergaraAnnual PBS Member

“It is a blessing to be able to support our local churches in need of Bibles and Bible study programs. It is our hope that they not only grow in terms of membership but also have the heart to extend spiritual help to others, just like how they have received help.”

Ptr. Callum TabadaUCCP Cosmopolitan Administrative Pastor (AACP benefactor)

“We are thankful since each individual now has a Bible. Our members will no longer have a hard time reading. Thank you also for the discipleship materials for these will help all in getting to know Jesus and to know how to be a better Christian.”

Ptr. Eric BulanteChurch Pastor, Shepherd's Church in Hills of Zion, Talim Island (AACP beneficiary)

“Philippine Bible Society organizes trainings that really respond to the needs of people who are suffering.
It has well-equipped leaders who facilitate trainings and workshops.
Its mission to reach out to Filipinos using God’s Word is fulfilled through its works.”

Miriam del RosarioExecutive director at The Birthright Educators Foundation

“I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog.
Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Life is too short compared with the promise of eternal life in God’s Kingdom.”

Jorge BianesLocal Church Elder at LJOR Unified Commonwealth

I think this is very helpful to every readers. The word of the Lord are the food of our soul which we always need every minute of our life. I dont often read the Bible but everytime i open it, God was always like in front of me and speaking as what is something i'm just needing to hear. He speaks to me and i can feel it. A million thanks to You my Lord.

CrisTin Bocar AtregenioHousewife, Stay-at-home parent

I love the ministry of the Philippine Bible Society in sharing the Word to the world. God bless PBS!

Ganni BanzueloScripture Marketing Officer at Philippine Bible Society