Ikaw ba ay Nalulungkot?

Ikaw ba ay nalulungkot? 

Maraming pagkakataon na hindi talaga natin maiiwasan ang kalungkutan. Marami rin ang dahilan kung bakit natin ito nararamdaman. Gayon pa man, Mabuting Balita ang hatid ng Bibliya sa atin kung tayo ay nakararanas ng kalungkutan sa mga oras na ito. Ang sabi sa

Awit 34: 17-20 (Magandang Balita Biblia)

“Agad dinirinig daing ng matuwid; inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya, mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Kukupkupin siya nang lubus-lubusan, kahit isang buto’y hindi mababali.”

Kay Yahweh lamang makakamtan ang solusyon sa iyong kalungkutan, kaya naman, huwag mawalan ng pag-asa at panghawakan lamng ang kanyang Salita.

Purihin sa Yahweh!

 

 


471 thoughts on “Ikaw ba ay Nalulungkot?

Speak Your Mind

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reload Image
Enter Code*:

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>